Skip to main content

Kriya hatha jooga tutvustus

Algselt arendati jooga välja Indias, kuid oma paljude praktiliste hüvede tõttu on see tänapäeval levinud üle maailma.
Hatha jooga pakub harjutusi füüsilisele kehale, kuid tegelikult on hatha jooga mõju laialdasem. Joogatunni järel tunneme end pingetest vabamana,
vaiksemana, oleme erksad, kuid samas rahulikud. Justkui sisemine ruum oleks avaram ja pilk selgem. Need on pingevaba seisundi viljad.
Sellise seisundi nimi on teadvelolek.

Kriya tähendab teadvel tegu. Kriya hatha joogas me tegutseme teadlikena eristades seda, mis on hetkes muutumatu ja mis muutub, pidevalt.
Muutlikkust eristame 5 tunnetusvahendi – nägemine, kuulmine, haistmine, tunnetamine ja maitsmine – abil.
Muutumatu osa oleme me ise.

Hatha jooga koosneb 18 põhi-asana´st ehk harjutusest. Harjutused on paarikaupa ja valitud selliselt, et üks tasakaalustab teist.
Kriya jooga looja Kriya Babaji valist välja just need asana´d tuhandete teiste asana´te hulgast kindla põhjusega: et need täiustaksid üksteist
ja annaksid praktiseerijale maksimaalse tulemuse.

Algajate tunnis teeme lihtsaid füüsilist keha põhi-asana´teks ettevalmistavaid harjutusi. Asendeid teeme dünaamiliselt, pikendades
järkjärgult keha asendis hoidmise aega. Parima keha tunnetuse annab üks kuni kaks korda nädalas kindla rütmiga harjutamine.
Seepärast soovitame alustajatel võtta hinnangutevaba aeg praktiseerimise kahel esimesel kuul. Alles pärast seda on aeg otsustada
Kriya hatha jooga sobivuse üle. Pärast kahte kuud praktiseerija eristab füüsilise keha pingeid ja oskab neid lõdvestada, harjutused
saavad tuttavamaks ja tekib kindlustunne.

Teisel Kriya hatha jooga praktiseerimise aastal liitub alustaja edasijõudnute grupiga, kus toimub õpetuse süvendamine. Õpilasel on
teadvelolek avardunud, pinged vähenenud, ja ta on teadvel muutustest füüsises, emotsionaalses ja mentaalses kehas.
Edasijõudnud grupis praktiseeritakse 18 asanat koos teadlikkuse viimisega erinevatesse piirkondadesse ja sellele järgnevate protsesside, sh igaühe muutumatu Mina avastamisega. Õpilaste edenedes harjutatakse liikuva objektiga meditatsiooni, lihtsamaid pranajaama (hingamis)tehnikaid ja mantrate lausumist.

Kriya hatha jooga on vaid üks väike osa terviklikust Kriya jooga teadmisest. Alustades hatha jooga asana´test valmistab õpilane ette
füüsilise keha, et jõuda vaiksete sisemiste praktikateni meditatsiooni ja pranajaama tehnikaid kasutades.

Eesti on üks kahest maailma riigist, kus elab ja praktiseerib Kriya jooga kõrgeima astme õpetaja ehk acharya Ingvar Villido. Ta on ainus, kellele Kanadas elav Kriya jooga vaimne liider Marshal Govindan on andnud kõigi Kriya jooga õpetamise astmete õiguse. Hatha jooga õpilaste järgmise arenguastme
võimalus on praktiseerida Teadliku Muutuse Kunsti kursustel õpitut ning seejärel I-III astme Kriya jooga tehnikaid.

Om Kriya Babaji Nama Aum